Zrównoważone materiały

Ekologia holistyczna postrzega ludzi i środowisko jako jedność, współzależne i wzajemnie powiązane.
Maximusky - Zrównoważone materiały

Naturalne surowce 

Od wysiewu aż po gotowy produkt, dążymy do 100% identyfikowalnego, przejrzystego łańcucha dostaw, ograniczania odpadów oraz współpracujemy tylko z ekologicznymi gospodarstwami i producentami, których procesy zatwierdziliśmy ze względu na ich etykę i jakość. Pielęgnujemy kulturę i tradycję, przyrodę i bioróżnorodność oraz przyczyniamy się do wzmacniania pozycji społeczeństwa w krajach trzeciego świata aby przyszłe pokolenia mogły się rozwijać.

Znaki jakości

Dla tych, dla których etyka osobista obejmuje szacunek dla zdrowia, którzy wierzą w ochronę wody, powietrza i gleby, dla których ważne jest, aby ludzie na całym świecie mieli godne warunki pracy i aby zwierzęta były traktowane z szacunkiem, dla tych, którzy przedkładają jakość nad masę konsumpcjonizmu. Opierając się na powyższych staramy się aby producenci naszych surowców i tkanin posiadali należne certyfikaty, potwierdzające ekologiczne pochodzenie lub odznaczali się etyczną działalnością.

 • IVN BEST -  NATURTEXIL IVN certified BEST
Norma ta stawia najwyższe wymagania ekologii tekstyliów, stosując maksymalne obecnie osiągalne poziomy produkcji ekologicznej.
 • GOTS - Global Organic Textile Standard
Wyznacza światowe parametry w zakresie ekologii i odpowiedzialności społecznej w produkcji tekstyliów.
 • OCS -  Organic Content Standard
Weryfikuje obecność i ilość materiału organicznego w produkcie końcowym oraz śledzi przepływ surowca od jego źródła do produktu końcowego. Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Oznacza to, że żadne produkty pochodzenia zwierzęcego nie są zaangażowane w jakąkolwiek część tworzenia naszej kolekcji odzieży organicznej. PETA (People for the Ethical Treatmen of Animals) to największa organizacja praw zwierząt na świecie, zrzeszająca ponad 6,5 miliona członków i sympatyków. Firmy, które podpisały poświadczenie wiarygodności PETA, potwierdziły, że ani oni, ani ich dostawcy składników nie przeprowadzają, nie zlecają ani nie płacą za jakiekolwiek testy na zwierzętach pod kątem ich składników, receptur lub gotowych produktów w dowolnym miejscu na świecie i nie zrobią tego w przyszłości. Ekologiczna uprawa roślin i dobrostan zwierząt. Rośliny, wytwarzane są metodami naturalnymi, w czystym i bezpiecznym środowisku, bez użycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, hormonów wzrostu, antybiotyków i genetycznie modyfikowanych organizmów. 

Nasze materiały

 • Bawełna organiczna

Potencjał oszczędności przy produkcji bawełny organicznej jest ogromny. Używając bawełny organicznej, aktywnie przyczyniasz się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zapewniając, że gleby nie będą nadmiernie zakwaszane i wysychające, aktywnie oszczędzasz wodę i ograniczasz tak zwane emisje rolnicze. Ponadto, gdy bawełna organiczna jest przetwarzana w certyfikowanym procesie produkcyjnym, do obiegu wody dostaje się mniej szkodliwych chemikaliów, a firmy produkcyjne, z którymi współpracujemy, coraz częściej wykorzystują odnawialne źródła energii.

Dowiedz się więcej: Bawełna organiczna 
 • Wełna

Gospodarstwa zarządzane w sposób ekologiczny mają większą różnorodność biologiczną, co oznacza, że ​​ekosystem flory i fauny jest nienaruszony, a wiele różnych gatunków jest częścią środowiska. Jednym z wymogów hodowli owiec jest przestrzeganie wysokich standardów dobrostanu zwierząt. Jako włókno naturalne, wełna nie pozostawia mikroplastików, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie oceanów. Badania naukowe pokazują, że wełna jest w 100% biodegradowalna, zarówno w środowisku lądowym, jak i morskim. 

Dowiedz się więcej: Wełna
 • Jedwab Ahimsa

Jest surowcem odnawialnym, 100% biodegradowalnym. Jedwab Ahimsa jest wytwarzany na bardzo małą skalę jako chałupniczy przemysł w Indiach, a jego produkcja wspiera lokalną społeczność wiejskich hodowców jedwabiu (zwykle kobiet), przędzalników (kobiety) oraz tkaczy (kobiety i mężczyźni).

Dowiedz się więcej: Jedwab Ahimsa
 • Konopie

Uważane za jeden z najbardziej zrównoważonych znanych materiałów. Uprawa konopi ma minimalny wpływ na środowisko – a nawet może być korzystna. Roślina nie wymaga nawadniania podczas wzrostu, nie wymaga stosowania pestycydów. Ponieważ rośnie bardzo szybko (do czterech metrów w ciągu zaledwie kilku miesięcy) chwasty nie mają szans, nie hamują wzrostu konopi, a herbicydy nie są konieczne. Konopie to produkt naturalny, w 100% biodegradowalny i nadający się do recyklingu oraz jest bardzo przyjemny dla skóry.

Dowiedz się więcej: Konopie
.
 • Len

Jest jednym z najbardziej zrównoważonych włókien, które można stosować według wielu źródeł. Uprawa  lnu ma minimalny wpływ na środowisko – a nawet może być korzystna. Nie wymaga dużego nawadniania i w wielu przypadkach jest zasilana wyłącznie naturalnymi opadami deszczu. Emituje najmniejszą ilość gazów cieplarnianych i nie używa żadnych chemikaliów.

Dowiedz się więcej: Len
.

Barwienie tkanin

Odpady z fabryk odzieży i farbiarni zanieczyszczają nasze wody gruntowe. Zrzut jest często mieszanką rakotwórczych chemikaliów, barwników, soli i metali ciężkich, które nie tylko szkodzą środowisku, ale także zanieczyszczają podstawowe źródła wody pitnej, niszczą florę i faunę a także szkodzą i prowadzą do wyginięcia wielu gatunków zwierząt a przede wszystkim stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Maximusky - toksyczne bawrwniki w tkaninach

Tradycyjny proces barwienia polega na praniu, bieleniu i przygotowaniu włókien lub tkanin do nadania koloru, a następnie płukaniu i czyszczeniu po kąpieli farbiarskiej. Większość barwników musi być rozpuszczona w gorącej wodzie, a następnie utrzymywana w wysokiej temperaturze, aby pigmenty zostały wchłonięte przez włókno - zużywa się więcej energii. Kąpiel barwiąca wykorzystuje ciepło, chemikali i  czas. 

Barwniki tekstylne, wraz z dużą liczbą zanieczyszczeń przemysłowych, są wysoce toksyczne i potencjalnie rakotwórcze,  są związane z degradacją środowiska i różnymi chorobami zwierząt i ludzi.

Mimo, iż nabywasz np. nową pościel lnianą, konopną czy wełnianą to proces jej wykańczania może być niebezpieczny dla środowiska i dla nas samych. Dlatego, tak bardzo ważne jest w jaki sposób tkanina jest pozyskiwana przy jednoznacznym uwzględnieniu procesu jej wykańczania

Czy barwnik do tkanin może być ekologiczny?

Można osiągnąć przyjazne dla środowiska procesy barwienia i wykańczania tkanin. Dzięki zastosowaniu barwników wolnych od chemikaliów i przyjaznych dla środowiska barwienie może być przyjazne dla środowiska. Naturalne barwniki pochodzące z roślin, owoców, alg, grzybów, bezkręgowców morskich (takich jak rozgwiazdy i jeżowce) i bakterii to wszelkie możliwości.

 • Barwnik reagujący z włóknami to barwnik reaktywny, który może reagować bezpośrednio z tkaniną. Barwnik wiąże się z włóknami w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej między cząsteczkami tkaniny i barwnika. Jest to trwały proces, który skutecznie sprawia, że ​​barwnik staje się częścią tkaniny. Barwniki reaktywne z włóknami działają najlepiej z włóknami roślin celulozowych, takich jak bawełna, len, konopie, jedwab. Barwniki reagujące z włóknami również zużywają mniej wody, soli i metali ciężkich niż zwykłe barwniki do tkanin.
 • Barwniki biodegradowalne nie wymagają stosowania metali ciężkich, amin i soli nieorganicznych. Dzięki temu łatwo się rozłożą, nie pozostawiając żadnego składowiska w środowisku. Barwniki i pigmenty reagujące z włóknami i ulegające biodegradacji można stosować w celu zmniejszenia zużycia wody i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

 • Barwniki "bez azowe" nie zawierają związków na bazie azotu, które uwalniają aminy aromatyczne. Barwniki azowe to związki organiczne zawierające metale ciężkie. Zawierają one substancje toksyczne i rakotwórcze, dlatego do produkcji tekstyliów przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych używa się barwników wolnych od metali ciężkich.
 • Opracowano także barwniki ziołowe, które ulegają biodegradacji i mają właściwości lecznicze. Może być stosowany do produkcji tekstyliów o właściwościach przeciwzapalnych, antybakteryjnych i antyalergicznych.

Maximusky - ekologiczne barwniki do tkanin

Techniki barwienia tkanin przyjazne dla środowiska

Barwienie na zimno, utrwalanie na sucho i garbowanie roślinne lub garbowanie bez chromu to niektóre z procesów, które wykorzystują producenci tekstyliów i farbiarnie do opracowywania odzieży i tkanin przyjaznych dla środowiska.
 • Wybielanie ma na celu usunięcie naturalnego koloru i zanieczyszczeń z włókna oraz zwiększenie bieli. Ekologiczne wybielanie to proces, w którym do wybielania tkanin stosuje się substancje nie zawierające chloru, takie jak nadtlenek wodoru, bez uwalniania w tym procesie żadnych szkodliwych chemikaliów. Nadtlenek wodoru w kontakcie z tlenem i wodą rozkłada się naturalnie i zmienia kolor tkaniny na biały.
 • Krzemiany i naturalne fosforany są używane w popularnej procedurze wybielania na zielono. Kiedy krzemiany i naturalne fosforany są używane razem z krowim nawozem i wystawione na działanie słońca, wybiela naturalne tkaniny.
 • Bielenie niskotemperaturowe to proces, w którym aktywatory nadtlenkowe kontrolują jego rozkład i jednocześnie zaczynają nadawać wymaganą biel. Metoda ta nie wykorzystuje metanu, a emisja dwutlenku węgla jest zmniejszona nawet o 50%.
 • Barwienie tkanin specjalnym roztworem enzymów zmniejsza konieczność ich przypalania. Pranie szczególnie dzianin z użyciem enzymów może również pomóc w usunięciu nadmiaru barwnika. Procesy te mogą zaoszczędzić siedemdziesiąt tysięcy litrów wody i tysiące kilogramów emisji dwutlenku węgla na każdą tonę wyprodukowanej dzianiny. Stosowanie enzymów, a nie dodatków chemicznych, zmniejsza emisje dwutlenku węgla i ostatecznie zmniejsza zużycie energii.
 • Druk atramentowy to proces, w którym barwnik nanoszony jest bezpośrednio na tkaninę. Ten proces drukowania nie zużywa dużych ilości wody i ma niski pobór mocy.

Stosując substancje ulegające biodegradacji i używając przyjaznych dla środowiska technik barwienia tkanin, można ograniczyć ilość chemikaliów na składowiskach odpadów i oszczędzać zasoby naturalne, takie jak woda i energia a przede wszystkim w krajach trzeciego świata źródło wody pitnej.

 

Żródła:
1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452072119300413